Mereta!

Voor Professionele bachelors!

Beknopte geschiedenis van Mereta.

Op 17 april 1985 verklaart de Minister van Onderwijs zich akkoord met het voorstel van toenmalige directie van de Katholieke Industriële Hogeschool De Nayer, om afdeling Klinische scheikunde om te vormen tot de afdeling meet- en regeltechniek. Hiermee was het startschot gegeven voor de opleiding tot gegradueerde in de meet- en regeltechniek. De heer ir. Felique deed het voorbereidende werk en bracht het, met ingang van het academiejaar 1985-1986, graduaat meet- en regeltechniek aan de Katholieke Industriële Hogeschool De Nayer tot stand.

 

Het idee om voor het graduaat een aparte studentenclub op te richten kwam in eerste instantie ook van de Hogeschool zelf. Toenmalig directeur ir. Verwilt polste bij het KVTHVM of het mogelijk was een aparte club voor de graduaten op te richten. Het academiejaar ging toen van start met een eerste kick-off meeting in de Fruitenborgh gevolgd door een info-avond voor de meet- en regel studenten. Uiteindelijk telde Mereta in haar eerste jaar 19 leden, praesidium-leden inbegrepen.

 

Naast de cursusdienst hield Mereta zich vooral bezig met de klassieke activiteiten; bowling, sjotten, cantussen, TD's, en een Lesse-afvaart. Verder was het studentenleven in Sint Katelijne Waver tijdens de tweede helft van de jaren '80 bijzonder ‘sport minded'. Qua sport op De Nayer en/of in de stamkroeg was het al basketbal wat de klok sloeg. De verenigingstudenten waren dan ook de meest fervente aanhangers van Racing MaesPils Mechelen. En of die nu thuis speelden of op verplaatsing, week na week stonden er pakken brullende studenten op de tribune, hun kelen schor te krijsen. Kwestie van na de match de slikker deftig te kunnen spoelen ...

 

Vanaf 1995-‘96 worden in het graduaat elektromechanica drie volwaardige optierichtingen uitgebouwd: optie Meet‑ en Regeltechniek, optie Klimatisatie en optie Onderhoudstechnieken. De eerste drie semesters zijn gemeenschappelijk (d.w.z het volledige eerste jaar en het eerste semester van het tweede jaar). De resterende drie semesters verschillen inhoudelijk volgens optie. Toch werd om historische redenen de naam Mereta, die staat voor ‘Meet- en Regel Technieken Ambiance’ behouden. Tot de eeuwwisseling veranderde er verder niet al te veel, Mereta bleef zich hoofdzakelijk bezig houden met het aanbieden van ontspannende activiteiten.

 

Vanaf 1999 waait er een nieuwe wind binnen de vereniging. Er ontstond een nieuwe stroming binnen de studentenvereniging die de nadruk ging leggen op de innerlijke vorming van de student, organisatie en studentikoziteit. De ernst en discipline waarmee Mereta rond de eeuwwissel geleid werd botste echter met de studentikoze onschuld van de nieuwe studenten en zelfs met andere clubs van de campus. Ook intern stond de ‘nieuwe aanpak’ meermaals ter discussie en leidde zelfs tot het vertrek van enkele praesidiumleden. Desalniettemin slaagde Mereta erin het studentenleven op te voeren tot op een hoog studentikoos en cultureel peil. De aktiviteiten waren van opmerkelijke kwaliteit. Het militantisme en engagement van de leden was onberispelijk, en er was een duidelijke wil en visie om het steeds beter te doen. Dit stelde de vereniging in staat grote evenementen te organiseren zoals de jaarlijkse OPENLUCHT TD in de kasteelruïne Ter Elst te Duffel met meer dan 2000 bezoekers. Ook de exclusieve OPENINGS TD’s in de COPACABANA, de VALENTINE’S MESSAGE PARTY in de stadsfeestzaal te Mechelen zijn ondertussen ook legendarisch. Op socio-cultureel en sportief vlak manifesteerde Mereta zich door meerdere malen kampioen te spelen in de volley- en voetbalcompetitie ingericht door het KVTHVM, en uit eerbetoon aan ‘de drie daagse fietsen op rollen’ werd vanaf 2005 met groot succes de ‘memorial fietsen op rollen’ georganiseerd, een geliefd en lucratief volksfeest in de achterzaal van café de club. Tenslotte wist Mereta zich in het Mechelse studentenleven te positioneren als (moreel) leidinggevend inzake studentikoziteit door het cultiveren van traditionele studentikoziteit. Er werden vormings- en gespreksavonden gehouden, linten werden aangepast naar de normen van de Clubcodex en er werd overgegaan tot het invoeren van studentenpetten, het studentikoze symbool bij uitstek!

 

Momenteel is het departement Technologie ook het grootste departement van de campus. In het academiejaar 1999-2000 werd namelijk de afdeling graduaat elektronica van het NARAFI (opgericht in 1939) geleidelijk overgeheveld naar campus De Nayer en in 2004 werd het Kardinaal Mercier Instituut verhuisd naar Sint Katelijne Waver. Het departement Technologie telt nu een 600-tal studenten verdeeld over de afstudeerrichtingen elektronica – ICT, elektromechanica, autotechnologie  en mechanische ontwerp- en productietechnologie.